Visi & Misi

VISI
Mewujudkan Kampus Islami tahun 2025
MISI
1. Menguatkan Aqidah Tauhid
2. Mengamalkan Ibadah Mahdhah sesuai sunnah Rasulullah saw.
3. Menerapkan perilaku hidup yang berakhlak mulia
4. Mengintegrasikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni dengan Nilai-nilai Islam
5. Membina dan Mengembangkan Ranting-Cabang Persyarikatan Muhammadiyah<